S i n g - a l o n g - s o n g


Amsterdam laat zich verkrachten
want m’n huis gaat voorn..
miljoen v/d hand
Amsterdam is niet bij machte
als de dooi ste stad in ons land

maar wij hebben hier een wapen
met drie kruisen uit..
de pestpleuris tijd
vastberaden en heldhaftig
strijden wij voor barmhartigheid

Er staaat een huis aan de gracht
in oud Amsterdam
Waar ik als jochie van acht
bij grootmoeder kwam

daar wooonen de Rolling Stooones
in ‘n brievenbus
en waaar ‘t licht nooit meer brandt
dat is van een Rus

Alleen de bo..men, dro..men,
hoog boven het verkeer
e
n in de stra..ten pra..ten wij:
wat ..flik jij mij nu weeeeeeeeeer?

© Jos Zandvliet